Hơn 60 phông chữ miễn phí đẹp nhất dành cho Designer trong 2020 (Serif, Script & Sans Serif)

Freebies

Moderator
Phông chữ rất quan trọng đối với bất kỳ nhà thiết kế nào. Chính vì thế, bộ sưu tập phông chữ hữu ích này sẽ giúp ích rất nhiều trong sự nghiệp thiết kế của bạn. Bộ sưu tập này bao gồm nhiều thể loại phông chữ khác nhau như Serif, Script & Sans Serif. Những phông chữ này đều mang phong cách hiện đại và phùi hợp với các phong cách thiết kế ngày nay.

Hazard – Free Marker FontDelich- Handwritten Script Font (Element Promote)
Camar – Free Creative Vintage Font
Nathan – Free Vintage Script FontModelica – Professional Font Family (Element Promote)The Northern – Free Decorative Vintage Font


FLIX – Unique Display & Logo Font (Element Promote)Redwing – Free Block Display FontMonolith – Minimal Sans Font Family (Element Promote)North Avellion – Free Font DuoRNS Sanz – Clean Sans-Serif Font Family (Element Promote)Lil Stuart – Free Creative Fonts CollectionDevant Pro – Modern Narrow Font (Element Promote)Rounded – Free Modern Rounded FontDaytonia – Hand Lettering Script Font (Element Promote)AMAX – Free Futuristic FontReborn – Free Stylish Display FontNomads – Condensed Font (Element Promote)Void – Free Creative Sans-Serif FontBERLIN Rounded – Sans Serif Font (Element Promote)Nevrada – Free Chic & Luxury Serif FontFonseca – Art Deco Font Family (Element Promote)Seconds – Free Rough Brush Script FontSupremacy – Modern Script Font (Element Promote)Genuine – Free Bold Title FontWingko – Free Creative Script FontPotra – Free Futuristic FontMilea Handwritten Brush FontMoon – Modern Rounded TypefaceNanotech – Free Clean Sans-Serif FontADCA – Free Bold Geometric FontHighfield – Free Luxury Sans-Serif FontBelgian Signature – Free Elegant Script FontMojito – Free Semi-Condensed FontTahu – Free Script FontOdachi – Free Brush FontHesland – Free Vintage Script FontSweet Buttermilk – Free Script FontMathison – Free Serif Display FontBotera – Free Serif Stencil FontBondi – Free Creative FontMilkshake – Free Serif FontMellgatha – Free Monoline Script FontApex MK3 – Free Display FontAquatico – Free Stylish Rounded TypefaceJulietta Messie – Elegant Script FontRumble Brave – Free Display FontSkyfont – Free Sans Serif FontMoalang – Creative Free Display FontYessica – Free Sans Serif FontGiveny – Free Serif FontBelinda – Free Scrpt FontColdiac – Free Luxury Serif FontHalfomania – Free Sans-Serif FontWanderlust – Free Serif FontHarlend – Free Script FontChillout – Free Script FontAdallyn – Free Serif FontRailey – Free Handwritten FontMachineat Script FontMacbeth – Free SVG FontPeace Sans – Bold FontBadriyah Script FontCoves – Free FontPink Blue fontMADE Evolve SansOutistyle Free FontAntiophie – Free Script FontShella Font TrioRocket Clouds Free FontSunset Signature FontHensa – Free Brush Script TypefaceBourbon Grotesque – Free FontIronHead – Free FontWillful Handwritten Brush FontHomemade Brush TypefaceVindica Rebel TypefaceHighlander Marker ScriptMillennium Blackletter TypefaceQuantum – Free FontLactosa Bold Script FreeMonkstead Font FreeSalmela – Free Calligraphy FontBreak – Free TypefaceMosk Free TypefaceNature Spirit – Free Vintage FontOraqle – Free Script FontBeautiful Bloom – Free Brush FontFacón Free FontBaksoda Free FontQuick – Elegant Sans SerifBilly Ohio TypefaceAlmairah Signature FontRaph Lanok TypefaceSignificent Wild BrushTổng hợp Designshack
 

Đính kèm

  • font.png
    font.png
    70.4 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên