Hơn 35 phông chữ cổ Retro mang phong cách cổ điển đẹp mắt trong năm 2022

DesignerPlus

Moderator
Bạn đang muốn tìm kiếm font chữ đẹp mắt cho các dự án tiếp theo của mình? Dưới đây là một số font chữ Retro mà bạn có thể tham khảo.

1. Horsemen: Horror Retrowave Font

Horsemen%20-%20Horror%20Retrowave%20Font.jpg


2. Hanahelia 80s Retro Font

hanahelia%2080s%20font.jpg


3. Retrofuturism Vaporwave Neon 80s Font

retrofuturism%20OTF%2080s%20font.jpg


4. Rodagear Script Neon 80s Font

rodagear%2080s%20font.jpg


5. Ferguso: Aesthetic Sans Serif Font

ferguso%2080s%20font.jpg


6. Gorgom: Retro Futuristic Font

gorgom%2080s%20font.jpg


7. Death Star Retro Font (OTF, WOFF)

retro80sf26.jpg


8. The Hurricane Handbrush 80s Font

retro80sf27.jpg


9. Ambisi Typeface 80s Font

retro80sf29.jpg


10. Ambrogio Signature 80s Script Font

retro80sf28.jpg


11. Heatwave 1980s Font

retro80sf17.jpg
 
Back
Bên trên