Resources

Tổng hợp các hướng dẫn, tài nguyên hữu ích dành cho Designer.

Adobe XD

Adobe XD là công cụ giúp thiết kế và tạo nguyên mẫu cho các ứng dụng của bạn, hay đơn giản hơn là công cụ hỗ trợ thiết kế UX.
Chủ đề
6
Bài viết
11
Chủ đề
6
Bài viết
11

UI/UX Kit

Tổng hợp tài nguyên thiết kế giao diện người dùng dành cho UI/UX Designer. Đơn giản hóa quá trình thiết kế giao diện người dùng.
Chủ đề
4
Bài viết
5
Chủ đề
4
Bài viết
5

Freebies Design

Chủ đề
76
Bài viết
94
Chủ đề
76
Bài viết
94

Cinema 4D

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
19
Bài viết
32

Website

Chủ đề
34
Bài viết
66
Chủ đề
34
Bài viết
66

Font

Thư viện font chữ miễn phí dành cho Designer. Tổng hợp font chữ Việt hóa, Font chữ tiếng Việt, Font chữ miễn phí
Chủ đề
720
Bài viết
1.3K

Stock, Wallpaper, Background

Chủ đề
126
Bài viết
194
Chủ đề
126
Bài viết
194
Back
Bên trên