Hơn 100 mẫu Mask tuyệt đẹp dành cho Instagram

SơnĐòng

Tích cực
Những gì bao gồm:

120 mẫu với mặt nạ vector như tệp PSD
15 mẫu lưới cho các bài viết dạng vuông dưới dạng tệp PSD (hình dạng vectơ)
Tất cả ảnh bạn có thể xem trong bản xem trước
Liên kết đến phông chữ miễn phí trong helpfile

PbjnYUT.jpg

oSIbMoG.jpg

bOcR7rC.jpg

OJeeLZI.jpg

76v3UVR.jpg

YÊU CẦU PHẦN MỀM

  • Adobe Photoshop CS3 + / CC
  • Kiến thức phần mềm cơ bản
Tải về:

 
Back
Bên trên