Tutorial Cách tạo video 360° trong After Effects

Tutorial

Moderator
Đây là đường liên kết tới Dropbox để bạn có thể tải video hướng dẫn của bài này: https://db.tt/vHLyElEE

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một video 360° trong After Effects bằng cách sử dụng plugin SkyBox Studio của Mettle. Các bạn có thể làm cùng mình trong bài hướng dẫn này bằng cách tải một bản xài thử plugin Skybox Studio.

360video1.jpg

Trong phần đầu của bài này, mình sẽ tạo một cảnh 3D trong After Effects. Mình dùng plugin Element 3Dđể làm việc này, nhưng bạn có thể dùng bất kỳ plugin 3D nào khác hay chỉ cần chỉnh thuộc tính lớp 3D (3D layers) trong After Effects.

Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các thuộc tính của plugin Skybox Studio và học cách sử dụng plugin này. Qua đó chúng ta sẽ điều chỉnh hoạt động của camera trong môi trường 3D để tạo ra sản phẩm mình mong muốn.

Cuối cùng, chúng ta sẽ đi từng bước để học cách đăng một video 360° lên Youtube để mọi người cùng thưởng thức nó.

Video hướng dẫn


Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyen Huy Son
 
  • Like
Reactions: TAH
Back
Bên trên