video 360

 1. MotionArray

  Cách tạo video 360° trong After Effects

  Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một video 360° trong After Effects bằng cách sử dụng plugin SkyBox Studio của Mettle. Các bạn có thể làm cùng mình trong bài hướng dẫn này bằng cách tải một bản xài thử plugin Skybox Studio. Ở phần đầu, mình sẽ tạo một cảnh 3D trong After...
 2. Tutorial

  Tutorial Cách tạo video 360° trong After Effects

  Đây là đường liên kết tới Dropbox để bạn có thể tải video hướng dẫn của bài này: https://db.tt/vHLyElEE Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một video 360° trong After Effects bằng cách sử dụng plugin SkyBox Studio của Mettle. Các bạn có thể làm cùng mình trong bài hướng dẫn này...
 3. Tutorial

  Tutorial Cách tạo video 360° trong After Effects

  Đây là đường liên kết tới Dropbox để bạn có thể tải video hướng dẫn của bài này: https://db.tt/vHLyElEE Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một video 360° trong After Effects bằng cách sử dụng plugin SkyBox Studio của Mettle. Các bạn có thể làm cùng mình trong bài hướng dẫn này...
Back
Bên trên