Cách tạo hiệu ứng chữ chồng ghép đẹp mắt trong Photoshop

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ nhanh chóng tìm hiểu cách tạo hiệu ứng chữ chồng ghép đơn giản trong Photoshop bằng cách kết hợp text cùng Gradient Tool và Mask để tạo ra hiệu ứng bóng đổ cho văn bản. Hướng dẫn này ở mức rất cơ bản và ai cũng có thể thực hiện được.

overlap-text.jpg


Hướng dẫn thực hiện


 
Back
Bên trên