Cách tạo hiệu ứng chữ tan chảy phong cách glitch cực ngầu trong Photoshop

Bạn có muốn học cách tạo hiệu ứng tan chảy trong Photoshop không? Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo hai hiệu ứng chữ tan chảy bằng cách sử dụng các công cụ Photoshop tiêu chuẩn, các layer điều chỉnh và kết cấu.

How to create melting text effect in Photoshop Main Preview.jpgTham khảo: Tutplus
 
Back
Bên trên