Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng holographic trong Lunacy

bd4fef107793471.5faee42547f78.png

Credit: Giovanni Medalla
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo hiệu ứng ba chiều trong thiết kế của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm Lunacy, một ứng dụng thiết kế cộng tác miễn phí 100% với đồ họa tích hợp sẵn.

Khởi động Lunacy và tạo một document mới.

Tạo một bảng vẽ. Chọn HD từ danh sách các cài đặt trước trong bảng điều khiển bên phải. Điều chỉnh thu phóng để bảng vẽ vừa với khung vẽ. Tăng chiều cao bản vẽ lên 800px.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-1-1024x577.jpg


Thêm một hình chữ nhật (R) bằng kích thước của bản vẽ.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-2-1024x577.jpg


Thay đổi Fill của hình chữ nhật thành Radial gradient với các màu sau: # FFB4F7> # FFECC6> # FF95EC> # D384FF> # 8EADFF> # E39DFF> # FF7EF6.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-3-1024x577.jpg


Bây giờ tạo lớp tô màu thứ hai. Thay đổi kiểu tô Angular gradient. Thêm 3 tia với màu # 000000 và độ mờ 100%, và 4 tia với màu #FFFFFF và độ mờ 60%.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-4-1024x577.jpg
How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-4-point-2-1024x577.jpgThay đổi chế độ hòa trộn thành Khác biệt.


How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-5-1024x577.jpg


Tạo lớp tô màu thứ ba với một gradient Radial. Thêm 3 điểm với màu # 000000 và độ mờ 100%, và 4 điểm với màu #FFFFFF và độ mờ 60%.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-6-1024x577.jpg


How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-6-point-2-1024x577.jpg


Thay đổi chế độ hòa trộn của lớp thành Màn hình. Nền đã sẵn sàng. Hãy bắt đầu thêm các phần tử.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-7-1024x577.jpg


Chọn bảng vẽ và bật lưới Bố cục (Ctrl + \ hoặc ⌃ G). Điều chỉnh cài đặt cột: chọn vị trí trung tâm và đặt chiều rộng là 85.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-8-1024x577.jpg


Bây giờ, hãy thêm một số yếu tố vào canvas. Chọn công cụ Văn bản (T) và thêm một khối văn bản. Sử dụng các cài đặt văn bản sau: Halvar Mittelschrift, kích thước 96px, khoảng cách dòng 90px, Tùy chọn Văn bản> Chữ hoa đầu đề.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-9-1024x577.jpg


Thêm khối văn bản thứ hai với cài đặt tương tự.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-10-1024x577.jpg


Thêm khối văn bản thứ ba. Thay đổi kích thước thành 32px và tắt tùy chọn Tiêu đề viết hoa.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-11-1024x577.jpg


Chọn 2 khối văn bản cuối cùng và nhóm (Ctrl + G / ⌘ G) chúng. Nhân đôi (Ctrl + D / ⌘ D) nhóm 2 lần.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-12-1024x577.jpg


Thay đổi văn bản của các bản sao và căn chỉnh ba khối văn bản.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-13-1-1024x576.jpg


Bật công cụ Dòng và vẽ một đường bên dưới các khối văn bản. Đặt màu đường kẻ thành # 1A1A1A và độ dày thành 2px. Sao chép kiểu (Ctrl + Alt + C / ⌘ ⌥ C) của dòng.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-14-1-1024x577.jpg


Tạo một khối văn bản nhỏ ở cuối bảng vẽ.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-15-1-1024x577.jpg


Thêm một dòng bên dưới khối văn bản nhỏ. Dán kiểu mà bạn đã sao chép trước đó (Ctrl + Alt + V / ⌘ ⌥ V).

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-16-1-1024x577.jpg


Tạo khối văn bản cuối cùng ở góc dưới bên phải của bảng vẽ. Thêm một văn bản, bạn có thể sử dụng mã thay thế như tôi.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-17-1-1024x577.jpg


Mở tab Biểu tượng và chọn một biểu tượng bạn thích. Tôi đã sử dụng biểu tượng Trái đất từ kiểu nhỏ Đơn giản.

How-to-create-hologrpaphic-effect-Step-18-1-1024x577.jpg


Tắt lưới bố cục. Tạo thêm một số yếu tố và đặt tất cả chúng vào bảng vẽ Dribbble Shot Retina.

How-to-create-holographic-effect-Final-result-1-1024x768.pngCredit: Icons8
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên