Tin tức Autodesk phát hành MotionBuilder 2025

240328_MotionBuilder2025_f.jpgAutodesk đã phát hành MotionBuilder 2025 , phiên bản mới nhất của công cụ hoạt hình nhân vật , thường được sử dụng để xem và chỉnh sửa dữ liệu ghi lại chuyển động.

Bản cập nhật giới thiệu USD cho MotionBuilder, một plugin mới cho phép người làm hoạt hình tải giai đoạn USD vào khung nhìn và tạo hoạt ảnh trong ngữ cảnh.

Hỗ trợ ban đầu cho quy trình làm việc dựa trên USD


MotionBuilder 2025 là bản cập nhật lớn nhất cho phần mềm trong một số năm , nếu chỉ vì nó biến MotionBuilder trở thành ứng dụng mới nhất hỗ trợ Mô tả cảnh phổ quát của Pixar .

Plugin USD mới cho MotionBuilder cho phép tải giai đoạn USD, bao gồm kết cấu và ánh sáng, đồng thời hiển thị nó trong khung nhìn cùng với dữ liệu MotionBuilder.

Quy trình làm việc sẽ giúp các nghệ sĩ làm việc trên VFX hoặc sản xuất hoạt hình với quy trình dựa trên USD có thể tạo hoạt ảnh theo ngữ cảnh.

Các nghệ sĩ kỹ thuật có thể tương tác với giai đoạn USD thông qua tập lệnh Python.

Vẫn còn một số hạn chế chính, hạn chế lớn nhất là thực tế không thể chuyển đổi dữ liệu USD sang dữ liệu MotionBuilder hoặc ngược lại: giai đoạn USD hoàn toàn chỉ để tham khảo.

Ngoài ra, việc tải các giai đoạn lớn hoặc phức tạp “có thể gây ra sự cố”, vì vậy người dùng nên hạn chế hiển thị các đối tượng không cần thiết trước khi nhập vào MotionBuilder.

Cải thiện quy trình làm việc và hiệu suất


Những thay đổi khác trong MotionBuilder 2025 là cải tiến hiệu suất và quy trình làm việc nhỏ hơn.

Chúng bao gồm tùy chọn kéo dài nhiều clip đã chọn ở chế độ Vòng lặp trong Công cụ câu chuyện và khóa các dấu thời gian Toàn cầu/Lấy thời gian trên dòng thời gian, ngăn chúng bị di chuyển.

Ngoài ra còn có các phím tắt mới cho các tác vụ thông thường, cập nhật cho tập lệnh Python và cập nhật cách MotionBuilder hiển thị các thông báo cảnh báo.

Yêu cầu về giá và hệ thống


MotionBuilder 2025 có sẵn cho Windows 10+ và RHEL và Rocky Linux 8.7/9.3. Phần mềm này chỉ cho thuê với giá đăng ký là 2.145 USD/năm.

By Jim Thacker
 
DesignerVN là chuyên trang cung cấp thông tin dành cho cộng đồng Designer, nhà thiết kế Việt Nam. Thư viện font chữ, tài nguyên thiết kế đa dạng.
Back
Bên trên