Adobe cập nhật Illustrator 28.1 - điểm qua các tính năng mới

Bản cập nhật mới nhất của Adobe Illustrator (phiên bản 28.1) hiện có sẵn để tải xuống qua Creative Cloud Desktop. Bản phát hành này mang đến một loạt các tính năng mới, bao gồm khả năng Đo và vẽ kích thước một cách dễ dàng bằng công cụ Dimension (Beta), đánh dấu nhận xét của người xem xét là chưa đọc, cho phép bạn quay lại chúng nhanh chóng vào một thời điểm sau trong Share for Review, và các cải tiến dựa trên phản hồi của bạn bao gồm khả năng Thêm tiền tố cho tên tài sản khi xuất khẩu để quản lý tệp tốt hơn, Bỏ nhúng nhiều hình ảnh cùng một lúc, Xóa các đối tượng liên kết và nhúng một cách dễ dàng, Lưu lựa chọn đối tượng để sử dụng sau, và sử dụng cài đặt sẵn A5 để tạo tài liệu, cũng như cải thiện hiệu suất chung và khắc phục lỗi.

Dimension Tool

large


Sử dụng công cụ Kích thước để dễ dàng đo và vẽ/hiển thị các kích thước như khoảng cách, góc và bán kính trong tác phẩm nghệ thuật của bạn. Tùy chỉnh cài đặt cho kích thước bạn vẽ và dễ dàng sửa đổi vị trí của chúng.

Xem lại nhận xét của người đánh giá


1704247574912.png


Tính năng "Share for review" hiện cho phép bạn chỉ định người đánh giá' nhận xét chưa đọc, giúp bạn thuận tiện xem lại chúng sau này.

Thêm tiền tố vào tên nội dung trong quá trình xuất file


Add prefixes to asset names during export for better file management.png


Không cần thêm số theo cách thủ công làm tiền tố cho bản vẽ và tên nội dung sau khi xuất để sắp xếp thư mục phù hợp. Illustrator hiện cho phép bạn bao gồm số bản vẽ, số tăng dần hoặc văn bản tùy chỉnh làm tiền tố trong quá trình xuất.

Bỏ nhúng nhiều hình ảnh cùng một lúc

Unembed multiple images at once.pngGiờ đây, bạn sẽ có khả năng chuyển đổi nhiều hình ảnh được nhúng trong tác phẩm nghệ thuật của mình thành các hình ảnh được liên kết và đặt chúng cùng lúc trong một thư mục.

Xóa các đối tượng được liên kết và nhúng một cách dễ dàng


Delete linked and embedded objects with ease.png


Giờ đây, bạn có tùy chọn xóa các đối tượng được liên kết và nhúng khỏi tác phẩm nghệ thuật của mình bằng cách sử dụng nút "Delete Link"
AnubhavMajumder_0-1702309157559.png
mở rộng hình ảnh
nút nằm trong bảng Link.

Lưu lựa chọn đối tượng để sử dụng trong tương lai


Save object selection for future use.png


Sử dụng tính năng Lưu lựa chọn, bạn có thể chọn nhiều đối tượng và lưu lựa chọn để sử dụng sau này. Lựa chọn đã lưu này cho phép bạn di chuyển chung các đối tượng hoặc sửa đổi hình thức của chúng, tương tự như làm việc với một đối tượng được nhóm. Không giống như nhóm, Save Selection chọn các đối tượng mà không đưa chúng/di chuyển tất cả chúng vào cùng một lớp.

Tham khảo: Adobe​
 

Tin tuyển dụng

Back
Bên trên