25 Mẫu Mockup iPhone 12 miễn phí giúp bạn trưng bày sản phẩm

Freebies

Moderator
Kể từ khi dòng iPhone 12 mới được phát hành vào tháng 10 năm 2020, ngày càng nhiều nhà thiết kế và nhà phát triển sản phẩm bắt đầu tìm kiếm các mẫu Mockup iPhone của họ nhằm giới thiệu tốt hơn các thiết kế của họ cho các thiết bị mới nhất một cách trực quan và chuyên nghiệp. Những mẫu Mockup thiết bị iPhone 12 hoàn toàn mới này có thể giúp bạn nâng cấp thiết kế sản phẩm của mình bằng cách mang đến một cảm giác chân thực cho dự án của bạn.

1.Floating iPhone 12 & iPad Pro Free Mockup

d2ccbaa0-ae19-11eb-9e11-cd049c578ba2.png
2.Free iPhone 12 Pro Max Mockup

d7fc8c80-ae19-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
3. iPhone 12 Free Mockup PSD

dd2d6fd0-ae19-11eb-9e11-cd049c578ba2.png
4.Free iPhone 12 PSD Vector Mockup

ee67af40-ae19-11eb-9e11-cd049c578ba2.png
5.Freebies iPhone 12 Mockups

f31299b0-ae19-11eb-9e11-cd049c578ba2.png
6. iPhone 12 Free Mockup

7d954790-ae1a-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
7. iPhone 21 Mockup Free to Download

8ba23be0-ae1a-11eb-9e11-cd049c578ba2.png
8.Free iPhone 12 Pro Mockup

a18eb8c0-ae1a-11eb-9e11-cd049c578ba2.png
9.Free iPhone 12 App Presentation Mockup

c4465b20-ae1a-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
10.iPhone 12 Free Mockup PSD Web

d4804190-ae1a-11eb-9e11-cd049c578ba2.png
11.Free Gravity iPhone 12 Mockup Set

fadca900-ae1a-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
12.Free iPhone 12 Mockup Front View

05282880-ae1b-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
13. Free Isometric iPhone 12 Pro Grid Mockup

162e86b0-ae1b-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
14. Free iPhone 12 Mockup

321db5d0-ae1b-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
15.Free iPhone 12 Pro Max Mockup

44b03240-ae1b-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg

16.Free iPhone 12 Pro Mockup Studio

57a6a0a0-ae1b-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
17.Free iPhone 12 in Hand Mockup Template

6920cf40-ae1b-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
18.Free iPhone 12 Mockup Set

78ab14c0-ae1b-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
19.iPhone 12 Pro Free Mockup

8a468700-ae1b-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg

20.Free iPhone 12 Mockup Tamawy

99d400d0-ae1b-11eb-9e11-cd049c578ba2.jpg
21. 3 Free Colorable Apple Devices Scene Creator Mockup PSD Set

1.jpg
22. Matte iPhone 12 Pro Free PS Mock-up

iphone-12-mockup.jpg
23. Free iPhone 12 Clay Mockup

iphone12.png
24. Free Apple iPhone 12 PSD Mockup

Free-Apple-iPhone-12-Mockup-PSD.jpg
25. Free Cell Phone with Credit Card Mockup

Cell-Phone-and-Credit-Card-Mockup.jpg
Tham khảo: mockplus.com
 

Đính kèm

  • iphone.png
    iphone.png
    188.4 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên