90 Mẫu Mockup iPhone miễn phí dành cho Photoshop

Freebies

Moderator
Khi bạn thiết kế UI và đang muốn trình bày thiết kế của bạn một cách trực quan hơn, sử dụng các mẫu mockup là một giải pháp rất hữu dụng. Các mẫu Mockup thiết bị iPhone bên dưới sẽ giúp bạn dễ dàng trình bày thiết kế, bộ sưu tập này chứa rất nhiều mẫu Mockup đẹp mắt với nhiều góc nhìn khác nhau.

iPhone 12 Pro Mockup
iphone-12-pro-free-mockup.jpg


Tải về
Wooden Hand Holding iPhone 12 Pro Mockup
free-wooden-hand-holding-iphone-12-pro-mockup-psd.jpg


Tải về
iPhone 12 Mockup
Free-iPhone-12-PSD-Mockup.jpg


Tải về
iPhone 12 Pro Mockups
free-iphone-12-pro-mockups-psd.jpeg


Tải về
Floating iPhone 12 Pro Mockup
free-floating-3d-iphone-12-pro-mockup-psd.jpg


Tải về
Isometric iPhone 12 Pro Mockup
free-front-back-3d-rendered-iphone-12-pro-mockup-psd.jpg


Tải về
iPhone 12 Standard & Mini Mockups
free-iphone-12-mini-mockup-psd-all-colors.jpg


Tải về
4 iPhone 12 Mockups
4-free-iphone-12-mockups-psd.jpg


Tải về
iPhone 12 Pro / Max Mockup Set
free-iphone-12-iphone-12-pro-max-ai-mockup-psd-set.jpg


Tải về
iPhone 12 Mockup
free-iphone-12-mockup-psd.jpg


Tải về
iPhone 12 Device Mockups
iphone-12-device-mockups2.jpg


Tải về
iPhone 12 Pro Mockup
iPhone-12-Pro-Free-Mockup-PSD.png


Tải về
Apple iPhone 12 Mockup
free-apple-iphone-12-mockup-psd.jpg


Tải về
iPhone 12 Mockup
free-iphone-12-psd-mockup.png


Tải về
iPhone 12 Pro Mockup
iPhone-12-Pro-Mockup2.jpg


Tải về
iPhone 11 Mockups
iPhone 11 Pro Mockup
free-iphone-11-mockup-1.jpg


Tải về
Isometric iPhone 11 Mockup
free-isometric-iphone-11-mockup-psd.jpg


Tải về
iPhone 11 Pro Mockup
free-iphone-11-pro-mockup2.jpg


Tải về
Hand Holding iPhone 11 Mockup
free-hand-holding-iphone-11-pro-mockup-psd.jpg


Tải về
iPhone 11 Mockup
free-iphone-11-mockup.jpg


Tải về
iPhone 11 Pro Mockup Realistic
iPhone11Pro_Mockup.jpg


Tải về
Simple iPhone 11 Pro Mockup
simple-free-iphone-11-mockup.jpg


Tải về
Floating iPhone 11 Pro Mockup
floating-iPhone-11-Pro-Mockup.jpg


Tải về
iPhone 11 Mockup Pack
Free-iPhone-11-Pro-Mockup-pack.jpg


Tải về
iPhone 11 Mockup
free-apple-iphone-11-mockup-psd.jpg


Tải về
iPhone 11 Max Mockup – Front & Back
free-iphone-11-pro-max-mockup-psd-front-back-display.jpg


Tải về
Isometric iPhone 11 Pro Max Mockup
Isometric-iPhone-11-Pro-Max-Mockup.jpg


Tải về
Apple iPhone 11 Mockups
Free-iPhone-11-Mockup-PSD-Ai.jpg


Tải về
iPhone 11 Pro Max Mockup
free-iphone-11-pro-max-mockup.jpeg


Tải về
iPhone 11 Mockup
free-iphone-11-mockup-psd.png


Tải về
iPhone 11 Mockups
iPhone-11-Mockups.png


Tải về
iPhone 11 Pro Mockup
iPhone-11-Pro-Mockup2.jpg


Tải về
iPhone 11 Pro Clay Mockup
free-download-iphone-11-pro-clay-mockup.jpg


Tải về
Minimal iPhone 11 Pro Mockup
free-minimal-mockup-iphone-11-pro.png


Tải về
iPhone 11 Pro Max Mockup
Free-iPhone-11-Pro-Max-Mockup3.jpg


Tải về
iPhone 11 Pro Mockup
Free-iPhone-11-Pro-Mockup.jpg


Tải về
iPhone 11 Mockup Textured
iPhone-11-Mockup-Textured.jpg


Tải về
iPhone 11 Pro Max App Presentation Mockup
iphone-11-pro-max-free-app-presentation-mockup.png


Tải về
iPhone 11 Pro Max Mockup
iphone-11-pro-max-free-mockup.jpg


Tải về
iPhone 11 Pro Screen Mockup
iPhone-11-pro-device-mockup-for-free2.jpg


Tải về
iPhone XS, XR, XS Max Mockups
White & Black iPhone XS Mockup
White-Black-iPhone-Xs-Mockup.png


Tải về
iPhone XS Max Mockup
Free-Psd-iPhone-XS-Max-Mockup2.jpeg


Tải về
iPhone XR Mockup
iphone-xr-mockup.jpg


Tải về
Elegant iPhone XS Max Mockup
Free-Elegant-iPhone-Xs-Max-Mockup-Psd.jpg


Tải về
iPhone XR Perspective Mockup
iphone-xr-perspective-mockup.jpg


Tải về
iPhone XS Mockup
iphone-xs.png


Tải về
iPhone XS Front & Back Mockup
iphone-xs-front-back-mockup-free-psd.jpg


Tải về
iPhone XR Mockup
iphone-xr-psd-mockup-free.jpg


Tải về
iPhone XS Mockup
new-iphone-xs-mockup2.jpg


Tải về
iPhone XS Mockup
Iphone-Xs-Free-PSD.jpg


Tải về
iPhone XR Mockup
psd-iphone-xr-mockup.jpg


Tải về
iPhone XS and XR 2 in 1 Full HD Mockup
Iphone-XS-and-XR-2-in-1-Full-HD-Mockup2.png


Tải về
iPhone XS Max Mockup
psd-iphone-xs-max-mockup.jpg


Tải về
iPhone XR Mockup
Free-iPhone-Xr-Mockup-PSD.jpg


Tải về
Apple iPhone XS, XS Max, XR Mockup
Free-Apple-iPhone-Xs-Xs-Max-Xr-Mockup-PSD-Ai-EPS.jpg


Tải về
iPhone XS, XS Max Mockups
Free-iPhone-Xs-and-iPhone-Xs-Max-Mockups.jpeg


Tải về
iPhone XR Mockup
iphone-xr-mockup.jpg


Tải về
iPhone XS Mockup
iphone-xs-mockup2.jpg


Tải về
iPhone XS and XR Mockups (2 PSD)
Iphone-XR-and-XS-2-in-1-Full-HD-Mockup.jpg


Tải về
iPhone XS Device Mockup
free-iphone-xs-device-mockup.jpg


Tải về
iPhone XS and XS Max Mockups
Free-iPhone-Xs-and-iPhone-Xs-Max-Mockups2.png


Tải về
iPhone XR / XS Mockup
iPhone-Xr-Xs-Mockup.png


Tải về
iPhone XS Mockup
iPhone-XS-Mockup4-2.png


Tải về
iPhone X Mockups
Black Clay iPhone X Mockup
free-black-clay-iphone-x-mockup-psd.jpg


Tải về
Fully Custozable Floating iPhone X Mockup
free-fully-customizable-floating-iphone-x-mockup-psd.jpg


Tải về
Front & Back Floating iPhone X Mockup
free-front-back-floating-iphone-x-mockup-psd.jpg


Tải về
iPhone X Mockup
free-iphone-x-mockup.jpg


Tải về
iPhone X Perspective Mockup
free-iphone-x-perspective-mockup.jpg


Tải về
iPhone X Mockup
free-iphone-x-mockup2.jpg


Tải về
Modern iPhone X Mockup
modern-iphone-x-mockup.jpg


Tải về
iPhone X on Desk Mockup
iPhone-X-on-Desk.jpg


Tải về
Floating iPhone X Silver/Black Mockup
floating-iphone-x-silver-black-mockup.jpg


Tải về
iPhone X Mockup
iphone-x-free-mockup-download.jpg


Tải về
Top View iPhone X Mockup
top-view-iphone-x-devices-mockup.jpg


Tải về
Colorful iPhone X Mockup
colorful-iphone-x-mockup-free.jpg


Tải về
Top Light View iPhone X Mockup
top-light-view-iphone-x-mockup.jpg


Tải về
Perspective View iPhone X Mockup
free-perspective-view-iphone-x-mockup.png


Tải về
Floating iPhone X Mockup
floating-iphone-x-free-mockup-psd.jpg


Tải về
Isometric iPhone X Mockup
free-isometric-iphone-x-mockup-psd-presentation.jpg


Tải về
8 iPhone X Mockups for Sketch & Photoshop
8-free-iphone-x-mockups-for-sketch-and-photoshop.png


Tải về
Woman Using iPhone X Mockup
free-beautiful-woman-using-iphone-x-mockup1.jpg


Tải về
iPhone X Mockup
Iphone-X-Mockup-Freebie.png


Tải về
iPhone X Mockup
Free-PSD-iPhone-X-Mockup-PSD.png


Tải về
iPhone X Live Mockup
iphone-x-live-mockup.png


Tải về
Flying iPhone X Mockup
free-flying-iphone-mockup-psd.jpg


Tải về
iPhone X Mockup Design
amazing-iphone-x-mockup-free.jpg


Tải về
iPhone X Mockup
iPhoneX-mockup-free.jpg


Tải về
9 Different Angles iPhone X Mockups
9-different-angles-free-iphone-x-psd-mockups.jpg


Tải về
Apple iPhone X Mockup
Apple-iPhone-X-Mockup-Free-PSD.jpg


Tải về
iPhone X Held by Hand Mockup
free-iphone-x-held-by-hand-mockup-psd.jpg


Tải về

Nguồn: decolore
 

Đính kèm

  • iphone.jpg
    iphone.jpg
    86.6 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên