Designer Việt Nam

Bố cục trong thiết kế và các nguyên tắc bố cục Designer cần nắm vững

  • 116,128
Bố cục đóng vai trò quan trọng trong thiết kế đồ họa. Bố cục đề cập đến việc sắp xếp các phần tử trên một trang thường đề cập đến vị trí cụ thể...

20 Thuật ngữ trong thiết kế đồ hoạ mà bạn nên biết

  • 15,112
Thiết kế đồ họa có thể là công việc mang tính cá nhân cao, nhưng thực chất nó vẫn thuộc về một quá trình làm việc mang tính chất tập thể. Là một...
Back
Bên trên