Basic Vray Render - Hướng dẫn sử dụng vật liệu VrayMTL trong phần mềm 3ds max 2023 - Phần 1

Vray Render - Instructions for using VrayMTL materials in 3ds max 2023 software - Tre trúc Ngọc Dương
VrayMTL.jpg

Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Vraymtl để tạo vật liệu trong phần mềm 3ds max, VrayMTL là vật liệu cơ bản và quan trọng nhất trong Render Vray.
Bạn sẽ được tìm hiểu các thuộc tính quan trọng nhất của Vray MTL trong video này.
Bạn cần nhớ các bảng Defuse, Reflection...những thuộc tính quan trọng khi làm vật liệu MTL
Video tới chúng ta sẽ tìm hiểu những thuộc tính nâng cao của vật liệu VrayMTL này.
Các Phân đoạn trong Video
0:00 Lời giới thiệu trước khi tìm hiểu về vật liệu VrayMTL
0:27 Giải thích vật liệu và ảnh Map là gì, Ứng dụng vào đâu
0:56 Cách tạo vật liệu VrayMTL trong bảng M
1:27 Tìm hiểu các thuộc tính cơ bản trong bảng Basic parameters. Lệnh Diffuse để chèn màu hoặc vật liệu ảnh Map cho vật thể.
3:34 Tìm hiểu về Map Bump trong VrayMTL và ứng dụng thử
5:25 Bảng thuộc tính Reflection để thiết lập phản xạ cho vật thể
7:52 Thiết lập Max depth để xác lập số lần phản xạ vật thể trên gương
9:42 Thiết lập Dim Distance cho khoảng cách phản xạ
Chúc các bạn học tốt
Tự học phần mềm 3dsmax, Vray 6, Sketchup 3D
Học 3ds Max cơ bản cho người mới bắt đầu - 3ds Max modeling tutorial | Dựng hình 3D tại Học 3ds max
Học Vray 3Ds Max Sketchup Render Kiến trúc Nội ngoại thất - Cảnh quan sân vườn tại Học Render Vray
Học thiết kế Sketchup cho người mới bắt đầu tại Học Sketchup
#vraymtl #vrayrender #vray3dsmax #3dsmaxdesign #tretrucngocduong
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên