3dsmax Vray Tutorials - Các Loại Đèn Mô Tả Ánh Sáng Nhân Tạo Trong Render Vray - Đèn Vraylight

Tretrucngocduong

Thành viên
3dsmax Vray Tutorials - Các Loại Đèn Mô Tả Ánh Sáng Nhân Tạo Trong Render Vray - Đèn Vraylight - Tre trúc Ngọc Dương
Bài học này các bạn sẽ được học về đèn Vraylight và các thuộc tính về loại đèn này để mô tả cho ánh sáng nhân tạo
Bạn sẽ được học về các loại đèn:
- Đèn vray plane
- Vray sphere
- Vray disc
- Vray mesh
- Vray Dome
#vray #vrayrender #jayshivray #3dmaxvray #vrayworld #vrayrendering
 
Back
Bên trên