vray render

 1. T

  Basic Vray Render - Hướng dẫn sử dụng vật liệu VrayMTL trong phần mềm 3ds max 2023 - Phần 1

  Vray Render - Instructions for using VrayMTL materials in 3ds max 2023 software - Tre trúc Ngọc Dương Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Vraymtl để tạo vật liệu trong phần mềm 3ds max, VrayMTL là vật liệu cơ bản và quan trọng nhất trong Render Vray. Bạn sẽ được tìm hiểu các thuộc...
 2. T

  Render Vray Learning - Ứng Dụng Các Loại Đèn VRAY Để Tạo Ánh Sáng Cho 1 Căn Phòng - Tre trúc Ngọc Dương

  Render Vray Learning - Ứng Dụng Các Loại Đèn VRAY Để Tạo Ánh Sáng Cho 1 Căn Phòng - Tre Trúc Ngọc Dương Trong Video này, mời các bạn cùng với Tre trúc Ngọc Dương thực hành về các loại đèn ánh sáng Vray để thiết kế 1 căn phòng nhỏ. Chúng ta sẽ vẽ 1 căn phòng đơn giản, sau đó sử dụng các loại ánh...
 3. T

  Cách tạo ra ánh sáng tự nhiên trong phần mềm Render Vray - Phần 1: Ánh sáng môi trường | Tre trúc Ngọc Dương

  Cách tạo ra ánh sáng tự nhiên trong phần mềm Render Vray - Phần 1: Ánh sáng môi trường | Tre trúc Ngọc Dương Bạn sẽ tìm hiểu về Cách tạo ánh sáng trong phần mềm Vray - Ánh sáng tự nhiên: + Ánh sáng môi trường, bảng 8 trong phần mềm Vrays + Ánh sang mặt trời Vray Sun (Sẽ học ở phần sau) - Ánh...
Back
Bên trên