Cách tạo ra ánh sáng tự nhiên trong phần mềm Render Vray - Phần 1: Ánh sáng môi trường | Tre trúc Ngọc Dương

Tretrucngocduong

Thành viên
Cách tạo ra ánh sáng tự nhiên trong phần mềm Render Vray - Phần 1: Ánh sáng môi trường | Tre trúc Ngọc Dương
Bạn sẽ tìm hiểu về Cách tạo ánh sáng trong phần mềm Vray
- Ánh sáng tự nhiên:
+ Ánh sáng môi trường, bảng 8 trong phần mềm Vrays
+ Ánh sang mặt trời Vray Sun (Sẽ học ở phần sau)
- Ánh sáng nhân tạo
#vray #vrayrender #3dsmax #tretrucngocduong
 
Back
Bên trên