Share Tài nguyên đồ hoạ mùa thu

DesignerZ

Tích cực
Vector goods with autumn leaves, hedgehog, bug, snail, mushroom, berry, acorn, rowan, pumpkin, briar, hazelnut, oak, maple, flower, umbrella, gumshoes, cloud, rain, amanita, honey fungus, chanterelle. All elements are 100% hand drawn.

  • 13 square rectangle borders and frames
  • 55 design elements
  • 12 seamless borders
  • 12 seamless patterns
  • 6 greeting cards
  • 6 gift tags
  • 4 wreaths
  • 5 arrangements
  • 2 corner ornaments
W6fXCKu.jpg

TccJVR7.jpg

bMT7I9f.jpg

rrNanAW.jpg

iYMixia.jpg

KqxZ4xz.jpg

enSf4C3.jpg


26 tệp EPS8 (EPS10) với tất cả các yếu tố
99 tệp PNG với tất cả các phần tử được tách ra trên nền trong suốt (300 dpi)
12 tệp JPG có các mẫu liền mạch (300 dpi, 12x12 in, 3600x3600 px)
6 tệp JPG với thiệp chúc mừng (300 dpi, 5x7 in, 1500x2100 px)

Tải về:

 
Back
Bên trên