Share 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market (Tuần 1 tháng 12/ 2018 )

windssong

Tích cực
Các bộ tuần này chủ yếu có nhiều bộ FONT bản quyền, hơi hạn chế xíu là không gõ được tiếng Việt, để dùng thiết kế thì ngon lắm, còn kèm theo bộ Stock cũng khá chất. Load nhanh kẻo lỡ nha. Đầy đủ file gốc nên anh em có thể edit thoải mái.
4zrkW4a2KUqRVwkLhsoN9bSBRyZud-MEiw1cWvEhqQ25cu9eaK4EH35OoRy2pEhqaSOes6Q6PPJOOFVockxLQ2BBRxEb4IKvm1ouIjhS1js=s0-d1. Logbond Font Family
  • Xem thông tin tại:
2. Scandi Fest collection
  • Xem thông tin tại:
3. Into the Space | Graphics
  • Xem thông tin tại:
4. Sparkling Attack! Font
  • Xem thông tin tại:
5. Greenery Wreath Mini Photo Bundle 20
  • Xem thông tin tại:
6. Space Slant Hand Drawn Font
  • Xem thông tin tại:
Size: 931MB
Pass: windssong

Link Download: Click here
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên