Chia sẻ Tổng hợp các tài nguyên thiết kế Photoshop của ngày Black Friday

CuongVong

Tích cực
Giới thiệu

Tổng hợp các tiện ích độc đáo sử dụng trong thiết kế bằng Photoshop . Thiết kế không bao giờ đơn giản hơn :)

121zkB.jpg

HKoB1G.jpg

UTB2LK.jpg

MHQDT5.jpg

uxTF94.jpg

M8EHe8.jpg

81jxMA.jpg

bbMC4W.jpg

UqV7LJ.jpg

grLnY3.jpg

Đặc điểm , chi tiết :

Bao gồm
  • FUNKY PAINTER Photoshop Creative Kit
  • PLASTICINE Photoshop Toolkit
  • Watercolor PHOTOSHOP Lab
  • FOIL STAMP Photoshop Styles+Actions
  • Leather Layer Styles For Photoshop
  • RETROPHOTO Toolkit Actions&Overlays
  • Metal Stamping Photoshop Styles
  • Laconic Long Shadow for Photoshop
  • INKBOX: Realistic Ink Effects
Download

FSHARE

GOOGLE

PASS : www.designervn.net

hoặc designervn.net
 
  • Like
Reactions: TAH
Back
Bên trên