[Illustrator cơ bản] Bài 15: Chia hàng, cột văn bản trong Illustrator

Tutorial

Moderator
Trong hướng dẩn này, bạn sẽ học cách chia hàng, cột trong văn bản trong Illustrator. Đây là một trong những bài học cơ bản nhất mà ai cũng cần phải biết trước khi làm quen với các công cụ phức tạp trong Illustrator. Bạn có thể xem thêm các bài học khác tại Seri học Illustrator cơ bản, chúng tôi sẽ luôn cập nhật bài viết mới tại đây.


Bước 1:


Chọn công cụ Text Tool (Phím tắt T) và rê chuột để tạo vùng chứa văn bản.

Screen Shot 2018-04-15 at 1.03.55 PM.png

Bước 2:

Nhập văn bản bất kỳ vào vùng chứa.

Screen Shot 2018-04-15 at 1.04.59 PM.png

Bước 3:

Chọn công cụ Type -> Area Type Option...

Screen Shot 2018-04-15 at 1.06.48 PM.png

Bước 4:


Thay đổi các giá trị Row, Column để tạo hàng, cột cho văn bản.

Screen Shot 2018-04-15 at 1.08.22 PM.png
 

Đính kèm

  • HANG-COT-VAN-BAN.jpg
    HANG-COT-VAN-BAN.jpg
    99.5 KB · Lượt xem: 0
  • Like
Reactions: TAH

Tin tuyển dụng

DesignerVN là chuyên trang cung cấp thông tin dành cho cộng đồng Designer, nhà thiết kế Việt Nam. Thư viện font chữ, tài nguyên thiết kế đa dạng.
Back
Bên trên