[Illustrator cơ bản] Bài 32: Xoay, chuyển đổi và chỉnh sửa đối tượng

Tutorial

Moderator
Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về chuyển đổi và chỉnh sửa các đối tượng trong Adobe Illustrator CC, bao gồm thay đổi kích thước, sử dụng các nhóm, sắp xếp các đối tượng và một số chỉnh sửa cơ bản khác.

Bạn có thể xem thêm các bài học khác tại Seri học Illustrator cơ bản, chúng tôi sẽ luôn cập nhật bài viết mới tại đây.

Tài liệu chuẩn bị:
Biến hóa đối tượng


Tìm hiểu cách chuyển đổi tác phẩm nghệ thuật với công cụ Selection, bảng điều khiển Transform và các công cụ biến đổi khác nhau.


Tóm tắt lại nội dung từ video trên:
 • Chọn một hình dạng với công cụ Sellection trong bảng Công cụ.
 • Kéo đối tượng để thay đổi kích thước hoặc định hình lại hình dạng.
 • Điều chỉnh đối tượng với độ chính xác cao hơn trong bảng Properties.
 • Nhấn Shift + Alt (Windows) hoặc Shift + Option (macOS) và kéo hình dạng để thay đổi kích thước nhưng vẫn giữ tỉ lệ của đối tượng.
 • Chọn một hình dạng. Chọn công cụ Rotate trong bảng Công cụ. Nhấp vào hình để đặt nơi xoay. Kéo để xoay hình.
Làm việc với các nhóm nội dung

Tìm hiểu cách kết hợp các đối tượng thành các nhóm.


Tóm tắt nội dung từ video trên:
 • Nhấp vào công cụ Sellection trong bảng Công cụ. Chọn nhiều đối tượng cần nhóm (giữ phím Shift để chọn nhiều đối tượng).
 • Bấm vào nút Group trong bảng Properties để nhóm các đối tượng được chọn lại với nhau.
 • Kéo một góc của nhóm để thay đổi kích thước tất cả các đối tượng với nhau.
 • Nhấp vào công cụ Sellection và bấm đúp vào một nhóm để chỉnh sửa các đối tượng riêng lẻ. Nhấn Escape để dừng chỉnh sửa và nhóm lại các đối tượng.
Căn chỉnh nội dung

Tìm hiểu cách sắp xếp đối tiongwj theo nhiều cách khác nhau bằng cách sử dụng các tùy chọn Align.


Cắt và xóa đối tượng

Chỉnh sửa đối tượng của bạn bằng cách cắt và xóa nội dung.


Nguồn: Adobe.com
 

Đính kèm

 • doi-tuong.jpg
  doi-tuong.jpg
  151.1 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên