[Học Illustrator cơ bản] Bài 10: Cách tạo Pattern trong Illustrator

Tutorial

Moderator
Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo một Pattern (lặp lại liên tục) trong Illustrator. Bạn có thể xem thêm các bài học khác tại Seri học Illustrator cơ bản, chúng tôi sẽ luôn cập nhật bài viết mới tại đây.

Bài viết này mô tả việc tạo khuôn mẫu và luồng công việc chỉnh sửa sẵn có trong Adobe Illustrator CS6 và các phiên bản sau đó.

Tạo hoặc chỉnh sửa Pattern

Bạn có thể thực hiện một trong các cách sau:

1. Để tạo Pattern, hãy chọn tác phẩm bạn muốn tạo mẫu từ và sau đó chọn Object > Pattern > Make.
 • Để chỉnh sửa Pattern hiện tại, nhấp đúp vào Pattern trong pattern swatch, hoặc chọn một đối tượng chứa mẫu và chọn Object > Pattern > Edit Pattern.
 • (Tùy chọn) Trong hộp thoại Pattern Option, cung cấp tên mới cho mẫu hoặc sửa đổi tên hiện có.
 • Sửa đổi các tùy chọn khác có sẵn trong hộp thoại Pattern Option:
ai_CS6_ui_patternoptionspanel_shadows.png

Chú thích

Tile Type
 • Grid: Trung tâm của mỗi Tile đều theo chiều ngang và dọc theo hướng giữa các gạch liền kề.
 • Brick by row: Gạch theo hàng.
 • Brick by column: Gạch có hình chữ nhật, và sắp xếp thành các cột. Trung tâm gạch trong các cột được định hướng theo chiều dọc. Trung tâm gạch trong các cột thay thế được căn lề theo chiều ngang.
 • Hex by column: Gạch có hình lục giác, và sắp xếp thành các cột. Trung tâm gạch trong các cột được căn thẳng theo chiều dọc. Trung tâm gạch trong các cột thay thế được căn lề theo chiều ngang.
 • Hex by row: Gạch có hình lục giác, và sắp xếp theo hàng. Trung tâm gạch trong các hàng xếp theo chiều ngang. Trung tâm gạch trong hàng luân phiên được căn thẳng theo chiều dọc.
Brick Offset
 • Brick by Row: Xác định bằng chiều rộng tile và các trung tâm của gạch trong hàng liền kề nằm ngoài alignment.
 • Brick by Column: Xác định chiều cao ngói của trung tâm của các gạch ở các cột liền kề nằm ngoài sự sắp xếp theo chiều ngang.
Width / Height

Xác định tổng chiều cao và chiều rộng của gạch. Chọn các giá trị khác nhau, nhỏ hơn hoặc lớn hơn độ cao và chiều rộng của ảnh nghệ thuật. Giá trị lớn hơn kích thước của tác phẩm nghệ thuật làm cho gạch lớn hơn ảnh nghệ thuật và chèn khoảng trắng giữa các gạch. Các giá trị nhỏ hơn kích thước của tác phẩm nghệ thuật khiến cho tác phẩm nghệ thuật trong các gạch liền kề chồng lên nhau.

Size Tile to Art

Chọn tùy chọn này để làm cho kích thước của gạch lún xuống với kích thước của ảnh nghệ thuật được sử dụng để tạo mẫu.

Move Tile with Art

Chọn tùy chọn này để đảm bảo rằng di chuyển tác phẩm nghệ thuật làm cho gạch cũng di chuyển.

H Spacing / V Spacing

Xác định có bao nhiêu không gian để đặt giữa các gạch liền kề.

Overlap

Khi gạch liền nhau chồng lên nhau, xác định gạch nào xuất hiện ở phía trước

Copies

Xác định có bao nhiêu hàng và cột của gạch có thể nhìn thấy trong khi sửa đổi mô hình.

Dim Copies to

Xác định độ mờ của các bản sao của tile ảnh đã được xem trước trong khi sửa đổi mẫu.

Show Tile Edge


Chọn tùy chọn này để hiển thị một hộp quanh gạch.

Show Swatch Bounds

Chọn tùy chọn này để hiển thị một phần của mô hình được lặp lại để tạo mẫu.
 

Đính kèm

 • pattern.jpg
  pattern.jpg
  91.5 KB · Lượt xem: 21
 • Like
Reactions: TAH

Tin tuyển dụng

DesignerVN là chuyên trang cung cấp thông tin dành cho cộng đồng Designer, nhà thiết kế Việt Nam. Thư viện font chữ, tài nguyên thiết kế đa dạng.
Back
Bên trên