Cảm hứng thiết kế: Những minh họa tuyệt vời về tuổi thơ tươi đẹp

Tiếp tục tập hợp những câu chuyện đầy cảm hứng về những bậc thầy nổi tiếng về nghệ thuật và thiết kế, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu những hình ảnh minh họa sáng tạo đầy ấm áp và tràn đầy năng lượng, lạc quan về cuộc sống. Những khoảnh khắc đơn giản nhất của cuộc sống hàng ngày với một phong cách nghệ thuật hiện đại được thực hiện bởi Pascal Campion, họa sĩ vẽ tranh minh họa và phát triển thị giác nổi tiếng người Mỹ gốc Pháp.

Chúng tôi hy vọng những hình ảnh này sẽ truyền thêm năng lượng giúp bạn làm việc và học tập hiệu quả hơn.

childhood_illustration_pascal_campion-1024x701.jpg.pagespeed.ce.3gcLFR9neu.jpg


Big Talks

childhood_illustration_pascal_campion-32-1024x635.jpg.pagespeed.ce.4oMYmMuj_T.jpg


Running High

childhood_illustration_pascal_campion-28-1024x701.jpg.pagespeed.ce.bi3Um7Fep7.jpg


Sometimes all you need is tree

childhood_illustration_pascal_campion-22-1024x701.jpg.pagespeed.ce.BUQjLKTuZG.jpg


The long way to school

[ptc2]
childhood_illustration_pascal_campion-13.jpg.pagespeed.ce.YXfkIXdaYl.jpg
childhood_illustration_pascal_campion-11.jpg.pagespeed.ce.qBt4UdHclg.jpg
[/ptc2]

Winter Crush

childhood_illustration_pascal_campion-21.jpg.pagespeed.ce.BRmTEev_Ru.jpg


The miraculous candy corn fishing trip

childhood_illustration_pascal_campion-14-1024x701.jpg.pagespeed.ce.q2P0v4nib-.jpg


Zuma Beach

[ptc2]
childhood_illustration_pascal_campion10.jpg.pagespeed.ce.PjcqL-hh1L.jpg
childhood_illustration_pascal_campion-12.jpg.pagespeed.ce.8W3ptQS2P1.jpg
[/ptc2]

Quick Jog

childhood_illustration_pascal_campion-15-1024x701.jpg.pagespeed.ce.Z1_rRbALbC.jpg


Wakeup Call

childhood_illustration_pascal_campion-50-1024x701.jpg.pagespeed.ce.Xyx4f43nI3.jpg


Early Spring in So Cal

[ptcb]
childhood_illustration_pascal_campion-16-701x1024.jpg.pagespeed.ce.QPYF86U-W1.jpg
childhood_illustration_pascal_campion-43-701x1024.jpg.pagespeed.ce.hfcOtPjzwp.jpg
childhood_illustration_pascal_campion6-701x1024.jpg.pagespeed.ce.Dub7vK2rLi.jpg
childhood_illustration_pascal_campion2-701x1024.jpg.pagespeed.ce.EdmrZYwjhl.jpg
childhood_illustration_pascal_campion-25-701x1024.jpg.pagespeed.ce.CWqBLONowE.jpg
childhood_illustration_pascal_campion-56-701x1024.jpg.pagespeed.ce.MOXAPn6Xa3.jpg
[/ptcb]

Bath Tubbing

childhood_illustration_pascal_campion-53-1024x701.jpg.pagespeed.ce.B5AVCcs7te.jpg


CRUNNNNNNCH!

childhood_illustration_pascal_campion-24-1024x701.jpg.pagespeed.ce.AezFQ_c15G.jpg


The great outside!

childhood_illustration_pascal_campion-49-1024x701.jpg.pagespeed.ce.uPjeYmqfii.jpg


Early weekend

childhood_illustration_pascal_campion_-1024x701.jpg.pagespeed.ce.bqXQCy4Uf4.jpg


Colder Weather

childhood_illustration_pascal_campion-20-1024x701.jpg.pagespeed.ce.jiQpuaDdfb.jpg


The river, Charlie and me

childhood_illustration_pascal_campion-44-1024x701.jpg.pagespeed.ce.RR70s37gmw.jpg


I love you Daddy

childhood_illustration_pascal_campion-42-701x1024.jpg.pagespeed.ce.zV7GZVSHwl.jpg


Think fast

childhood_illustration_pascal_campion-26-1024x701.jpg.pagespeed.ce.vDf3El34JK.jpg


Night Boat

childhood_illustration_pascal_campion-37-1024x635.jpg.pagespeed.ce.IsE-tLYHd2.jpg


Picking berries

childhood_illustration_pascal_campion-39-701x1024.jpg.pagespeed.ce.kYGLcDroXj.jpg


Tick… Tock…

childhood_illustration_pascal_campion-41-620x1024.jpg.pagespeed.ce.9DJc2Q9n9_.jpg


My baby for ever

childhood_illustration_pascal_campion8-701x1024.jpg.pagespeed.ce.FUfVjVLmjT.jpg


That one day when it was all perfect

childhood_illustration_pascal_campion-46-635x1024.jpg.pagespeed.ce.Yltyyz1UEf.jpg


Once, they were young

childhood_illustration_pascal_campion-38-701x1024.jpg.pagespeed.ce.j5lfP1t0Ts.jpg


Pergola

childhood_illustration_pascal_campion-58-701x1024.jpg.pagespeed.ce.WpNVWtzcxq.jpg


Ninja

childhood_illustration_pascal_campion-40-701x1024.jpg.pagespeed.ce.X7PiJPtFr7.jpg


Full Throttle

childhood_illustration_pascal_campion3-701x1024.jpg.pagespeed.ce.bPnptYfCIK.jpg


Random Morningness

childhood_illustration_pascal_campion-52-701x1024.jpg.pagespeed.ce.v7znZEINKW.jpg


Today

childhood_illustration_pascal_campion-45-701x1024.jpg.pagespeed.ce.N4ONS5s7UK.jpg


Drop off

childhood_illustration_pascal_campion-51-701x1024.jpg.pagespeed.ce.wD_7KH5s6F.jpg


The portrait

childhood_illustration_pascal_campion9-701x1024.jpg.pagespeed.ce.QkRlIKsTkZ.jpg


Art Lessons

childhood_illustration_pascal_campion-33-1024x658.jpg.pagespeed.ce.Bo1EK8qbwr.jpg


Another one of those rainy mornings

childhood_illustration_pascal_campion-59-701x1024.jpg.pagespeed.ce.i62TD6LpLa.jpg


Rain Walk

childhood_illustration_pascal_campion4-701x1024.jpg.pagespeed.ce.bmnhPq_2fz.jpg


Sunday Market

childhood_illustration_pascal_campion-31-701x1024.jpg.pagespeed.ce.f2S5rqpKbr.jpg


Definitely… Summer time

childhood-illustration-701x1024.jpg.pagespeed.ce._YlYittVKN.jpg


Catching up

childhood_illustration_pascal_campion-30-701x1024.jpg.pagespeed.ce.CfO0dDx4Ri.jpg


Personal Guard

childhood_illustration_pascal_campion-34-1024x635.jpg.pagespeed.ce.h-Mpj_wL7H.jpg


Protected

childhood_illustration_pascal_campion1-701x1024.jpg.pagespeed.ce.if5eO2jGmU.jpg


What do you think Mister Snuffles…

childhood_illustration_pascal_campion-29-1024x701.jpg.pagespeed.ce.44jcSQX327.jpg
 

Đính kèm

  • chill-hood.jpg
    chill-hood.jpg
    125.5 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên