5 cảm hứng thiết kế logo spa hiệu quả

Logo spa là hình ảnh nhận diện đầu tiên và tác động nhanh tới nhận thức của khách hàng, thương hiệu sở hữu một logo spa đủ tốt sẽ làm tăng hiệu quả truyền thông. Trong bài viết này Vũ tổng hợp và giới thiệu 5 phong cách thiết kế logo spa hiệu quả. Bài viết tổng hợp hình ảnh thiết kế logo từ mọi nhà thiết kế trên thế giới tại website Behance.net

1. Thiết kế logo spa chỉ sử dụng chữ
Thiết kế logo spa phong cách chỉ sử dụng phông chữ đặc biệt hoặc cách điệu một phần trong phông chữ tạo điểm nhấn.

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-5.jpg

Logo spa rosa Nguồn hình ảnh: Behance

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-6.jpg

Nguồn hình ảnh: Behance

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-7.jpg

Nguồn hình ảnh: Behance

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-8.jpg

Nguồn hình ảnh: Behance

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-10.jpg

Nguồn hình ảnh: Behance

2. Thiết kế logo spa là biểu tượng kết hợp phông chữ
Logo spa phong cách biểu tượng sử dụng một hình ảnh có thực hoặc một hình ảnh trừu tượng làm hình ảnh đại diện cho thương hiệu, kết hợp với tên thương hiệu.

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-1.jpg

Logo spa Malihonai Nguồn hình ảnh: Behance

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-2.jpg

Logo spa Unique Nature Nguồn hình ảnh: Behance

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-3.jpg

Logo spa Nu Age Nguồn hình ảnh: Behance

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-22.jpg

Nguồn hình ảnh: Behance

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-21.jpg

Nguồn hình ảnh: Behance

3. Thiết kế logo spa sử dụng linh vật
Logo spa phong cách này sử dụng một sự vật/ sự việc có thật, cách điệu trở thành biểu tượng thương hiệu

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-4.jpg

Nguồn hình ảnh: Behance

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-9.jpg

Nguồn hình ảnh: Behance

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-11.jpg

logo spa, nguồn hình ảnh: Behance.net

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-12.jpg

logo spa, nguồn hình ảnh: Behance.net

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-13.jpg

logo spa, nguồn hình ảnh: Behance.net

4. Thiết kế logo spa sử dụng chữ cái đầu của tên thương hiệu.
Phong cách thiết kế logo spa này sử dụng chữ cái trong tên thương hiệu làm điểm nhấn, thường được sử dụng là chữ cái đầu tiên.

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-14.jpg

Logo spa, nguồn hình ảnh: Behance.net

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-15.jpg

Logo spa, nguồn hình ảnh: Behance.net

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-16.jpg

Logo spa, nguồn hình ảnh: Behance.net

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-20.jpg

Logo spa, nguồn hình ảnh: Behance.net

5. Thiết kế logo spa sử phong cách một khối đồng nhất
Phong cách thiết kế logo spa này kết hợp tên thương hiệu và biểu tượng trở thành một khối thống nhất.

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-17.jpg

Logo spa, nguồn hình ảnh: Behance.net

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-18.jpg

Logo spa, nguồn hình ảnh: Behance.net

5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua-19.jpg

Logo spa, nguồn hình ảnh: Behance.net

Nguồn bài viết: https://vudigital.co/5-cam-hung-thiet-ke-logo-spa-hieu-qua.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên