Tutorial [Begin] Tạo Guide Layout trong Photoshop

Bao giờ cần phải tạo ra một bộ lưới cách đều trong một tài liệu Photoshop? Hoặc sử dụng hướng dẫn để tạo một vùng lề quanh một tài liệu Photoshop? Trong hướng dẩn này chúng tôi sẽ hướng dẩn bạn tạo lưới cách đều đơn giản trong PTS.

Vào View và chọn New Guide Layout. Bạn có thể chia khung thành một số cột và hàng cụ thể, hoặc đặt chiều rộng và chiều cao chính xác của các cột và hàng. Hộp thoại cũng có một tùy chọn để xóa bất kỳ hướng dẫn hiện có.

CP-totw-20170208-1.png

Và nếu bạn muốn sử dụng cùng một bộ Guide thường xuyên, hãy thiết lập chúng và chọn Save Preset từ menu Preset.

CP-totw-20170208-2.png
 
Back
Bên trên