Tutorial [Begin] Giới thiệu và cách dùng Template Photoshop

Khi tạo một tài liệu mới (File> New), hộp thoại New Document được mở lên và có các tùy chọn mẫu. Trước tiên, chọn loại tài liệu bạn muốn tạo từ các danh mục dọc phía trên cùng.

presets.jpeg

Lựa chọn đầu tiên là cài đặt trước trống, được xây dựng để tuỳ chỉnh kích thước và độ phân giải tuỳ theo mục đích dự án. Bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết và thậm chí lưu giá trị cài đặt sẵn mới để sử dụng trong các lần kế tiếp bằng cách nhấp vào biểu tượng lưu trữ ở phía bên tay phải của hộp thoại.

NewTemplates.jpeg

Bên dưới các cài đặt sẵn có một số mẫu Adobe được thiết kế sẵn miễn phí để tải xuống. Bạn cũng có tùy chọn duyệt qua Adobe Stock để mua các mẫu bổ sung, sử dụng tùy chọn tìm kiếm ở cuối. Nhấp vào mẫu một lần để xem thông tin về mẫu, chẳng hạn như kích thước, màu sắc được sử dụng, thông tin đối tượng thông minh và hình ảnh mẫu có được kèm theo mẫu hay không. Nhấp vào nút See Preview để xem một cái nhìn lớn hơn của mẫu. Một số mẫu bao gồm hướng dẫn từng bước bên trong tệp. Những hướng dẫn này cung cấp một cách thông minh để xem những hình ảnh này được làm ra sao và để làm quen với các kỹ thuật được sử dụng. Thay thế các yếu tố và loại bằng của bạn cũng dễ dàng.

Instructions.jpeg
EasyChanges.jpeg

Khi bạn tìm thấy mẫu phù hợp với nhu cầu của mình, bạn có thể tải xuống mẫu đó (hoặc nhấp vào Open nếu bạn đã tải nó xuống trước đó). Nếu có bất kỳ vấn đề Font chữ Typekit, Photoshop sẽ cho giúp bạn giải quyết chúng trước khi mở mẫu. Khi ở tệp mẫu, chọn Save sẽ cho phép bạn lưu tài liệu dưới dạng một mẫu mới. Bạn có thể xem các mẫu mà bạn đã tải xuống (hoặc xóa những mục bạn không còn cần) từ Libraries panel. Mở bảng điều khiển Libraries panel (Window> Libraries) và chọn Templates library.

FontIssues.jpeg
 
Back
Bên trên