Chia sẻ Action tạo Hiệu ứng các dòng code nghệ thuật trên ảnh

AnSakura

CTV nữ
Giới thiệu

Hiệu ứng các dòng code nghệ thuật trên ảnh tuyệt vời của bạn
. Công trình Action này phù hợp với chân dung, toàn thân, đặt ra nhân vật và hình ảnh khác. Hành động chứa 10 màu FX. Sau action hoàn tất công việc bạn nhận được một tập tin có tổ chức tốt và có cấu trúc với nhiều lớp, thư mục và các thiết lập để cải thiện kết quả cuối cùng. Hành động hoàn toàn làm việc trên máy Mac và PC.

WHm2aO.jpg

HƯỚNG DẪN


Đặc điểm , chi tiết :

  1. Hành động này đã được tạo ra và được tối ưu hóa để sử dụng trên Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, CCCHỈ CHO BẢN TIẾNG ANH
  2. Sử dụng RGB Mode và 8 Bits color. Để kiểm tra các thiết lập này, vào Image> Mode và kiểm tra “RGB color” “8 Bits/Channel”.
  3. Hãy chắc chắn rằng tùy chọn “Add ‘copy’ to Copied Layers and Groups” được bật. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho CS5 và các phiên bản sau này của Photoshop. Trên "LAYERS" bảng điều khiển, bấm vào biểu tượng menu, hãy vào "Panel Options ...", và kiểm tra xem “Add ‘copy’ to Copied Layers and Groups” được bật.
  4. Sử dụng một bức ảnh với 72dpi hoặc cao hơn. Nếu bạn đang sử dụng một bức ảnh với ít hơn 72dpi, hành động sẽ không hoạt động chính xác. Để khắc phục điều này, vào Image> Image Size và tăng giá trị độ phân giải.
  5. Thiết lập Opacity của brush là 100%. Thiết lập Opacity của Brush tới 100%.Chọn "Brush Tool" và di chuyển thanh trượt Opacity 100%.
Download

FSHARE

PASS : www.designervn.net

hoặc designervn.net
 
Back
Bên trên