Action tạo hiệu ứng ánh sáng Spilight trong Photoshop

QuocAnh

Tích cực
Tiết kiệm giờ làm việc sáng tạo bằng cách sử dụng Action photoshop chuyên nghiệp này để tạo hiệu ứng Spotlight cho ảnh của bạn. Kết quả chi tiết và sáng tạo với một hành động nhấp chuột duy nhất!

Cách sử dụng Action
  1. Mở ảnh bạn muốn áp dụng vào.
  2. Đảm bảo rằng layer ảnh đã bị khoá và được đặt tên là "background".
  3. Tạo một layer mới trên đầu trang của "Background layer", đặt tên nó là "brush". Tất cả các chữ cái phải là chữ thường để Action hoạt động bình thường.
  4. Chọn layer "brush", sau đó đánh các vùng của hình ảnh bạn muốn hiệu ứng được áp dụng.
  5. Bước cuối cùng, mở rộng "Spilight" bên trong bảng Actions và nhấn nút play.
MXYw9Cj.jpg

2fmeXNu.jpg

Vh4ey5n.jpg

4nj9ygH.jpg

Tải về:

 
  • Like
Reactions: TAH
Back
Bên trên