Action tạo hiệu ứng khói mờ ảo trong Photoshop

SơnĐòng

Tích cực
Đây là một Action tuyệt vời để tạo ra những hiệu ứng ánh sáng mơ mộng cho hình ảnh. Nó sẽ cho hình ảnh của bạn có một cái nhìn huyền ảo với các hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt.

FyopFPW.jpg

RGxFgE7.jpg

gJROV24.jpg


Tính năng:

  • Action giữ nguyên hình ảnh gốc;
  • Hữu ích từ mọi độ phân giải;
  • Action đã được thử nghiệm và hoạt động trong các phiên bản CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014, CC2015. Làm việc trong các phiên bản đa ngôn ngữ Photoshop.
  • Dễ sử dụng
Hướng dẫn nhanh:
  • Cài action bằng cách nhấp vào action
  • Mở hình ảnh
  • Bôi đen phần vùng ảnh cần tạo hiệu ứng và đặt tên cho nó là "brush"
  • Chạy action
Tải về: 
Back
Bên trên