Chia sẻ 352 Temple Laterbox miễn phí cho Video Editor (8K, 4K, HD,...)

TAH

Founder
Cy3mob2.jpg
Dễ dàng làm bộ phim của bạn nổi bật hơn với hơn 300 temple miễn phí chất lượng cao này.
b3F2FfU.jpg
Có gì trong Letterbox Template Pack? letterbox bao gồm 352 mẫu cho mọi độ phân giải video phổ biến trên thế giới , bao gồm :
 • HD 720
 • HD 1080
 • 2K
 • 2.5K
 • 3K
 • 3K HD
 • 4K
 • 4K UHD
 • 5K
 • 6K
 • 8K
cK2hES7.jpg


Các mẫu ( ảnh trên trên) có thể được sử dụng để chuyển đổi các đoạn phim vào các tỷ lệ sau đây:
 • 1:1 Square
 • 4:3 Silent Film/NTSC
 • 1.37:1 Academy Ratio
 • 1.43:1 IMAX
 • 3:2 Classic 35mm
 • 7:4 Metroscope
 • 1.85:1 Vistavision
 • 2:1 Panascope & RED
 • 2.2:1 Todd AI
 • 2.35:1 Cinemascope
 • 2.39:1 Theatrical & Blu-ray
 • 2.55:1 Vintage Cinemascope
 • 2.75:1 Ultra Panavision
 • 2.76:1 MGM Camera 65
 • 3:1 Extreme Scope
 • 4:1 PolyVision
Tất cả các mẫu có sẵn trong cả hai định dạng letterbox màu đen và trắng.

Cách sử dụng:

Những mẫu letterbox miễn phí là vô cùng dễ dàng để sử dụng và thao tác. Tất cả các tập tin được hình ảnh PNG với kênh alpha . Để sử dụng các mẫu , chỉ cần kéo và thả các letterbox phân giải phù hợp trên trình tự của bạn trong ứng dụng chỉnh sửa video của bạn lựa chọn .

Download:

+ FShare
 
Back
Bên trên