Chia sẻ [PSD] Một số Temple UI tuyệt đẹp cho Thiết kế Web

DesignerVN

Tích cực
Kauf là một trang web bộ giao diện người dùng miễn phí được xây dựng với Photoshop bằng Yebo mà bạn có thể tìm thấy hữu ích bạn mang đến những ý tưởng của bạn với cuộc sống trong không gian với thiết kế chất lượng siêu . Bộ này bao gồm 200 thành phần thiết kế vector dựa và 7 loại : Các bài viết, thương mại điện tử , hình thức, Headers, Navigations, Widgets, Elements.

Download:

+ Redirect


s6KHssG.jpg
 
  • Like
Reactions: TAH
Back
Bên trên