Share Tạo thêm các hiệu ứng như người nổi tiếng cho hình ảnh Instagram

ThuanAnh

Tích cực
Gói này bao gồm 10 thiết kế sáng tạo của Photoshop với bố cục theo phong cách tin tức, giống các chương trình truyền hình trực tiếp phát sóng. Các tập tin PSD rất dễ dàng để sử dụng. Chỉ cần đặt hình ảnh của bạn và tùy chỉnh văn bản bạn muốn.

Tính năng, đặc điểm:

- 10 mẫu biểu quảng cáo Instagram - kích thước hoàn hảo vuông: 1080 x 1080 px (300 dpi) - hoàn toàn có thể chỉnh sửa, dễ dàng - các tệp PSD được tổ chức tốt - sử dụng phông chữ miễn phí đa năng, liên kết Bao gồm trong tệp tài liệu

Ảnh demo:

instagram-post.jpg


Tải về: 
Back
Bên trên