Tạo hiệu ứng chữ uốn lượn sóng trong Illustrator

Trong hướng dẫn Adobe Illustrator ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quá trình tạo ra thiết kế thú vị bằng cách kết hợp các biến dạng lượn sóng với hiệu ứng văn bản 3D. Nó lý tưởng để tạo ra các trích dẫn nghệ thuật hoặc các thiết kế áp phích. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách áp dụng biến dạng lượn sóng cho kiểu chữ, sau đó tạo hiệu ứng văn bản bằng các công cụ 3D của Illustrator.

Font chữ sử dụng: Bebas Kai

Tham khảo: Spoongraphics
 

Đính kèm

  • texture-1.jpg
    texture-1.jpg
    175 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên