Illustrator

Adobe Illustrator là một phần mềm đồ họa khá phổ biến, nó chủ yếu thao tác trên các đồ họa vector, cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các vector chứ không phải ảnh bitmap hay raster như Photoshop.

Clipping-Mask-Feat-Image-Editor-1-1024x640.png
Tutorial
ve-minh-hoa.png
pop-art.png
Low-poly-landscape-cover-1024x640.jpg
illustrator.jpg
THOI-GIAN-BIEU.jpg
Tutorial
illustrator.png
logo-3d.jpg
Tutorial
chu-3d-illustrator.jpg
Free-Adobe-Illustrator-Tutorials-thumb.jpg
animal-art-wallpaper-hd-852x480.jpg
Khoá học
Blog-Headers-howto-brush-illustrator.jpg