Tải về hơn 40 mẫu Vector minh họa miễn phí dành cho thiết kê Isometric

Freebies

Moderator
Gói này có hơn 40 hình minh họa vector phong cách Isometric độc đáo ở các định dạng khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tự do điều chỉnh các hình dạng và thiết kế một cách tự do cho các trang web và dự án thiết kế của bạn.

Định dạng tệp: AI, Sketch, PNG, SVG

isometric-freebies.jpg


isometric-freebies-1.jpg


isometric-freebies-2.jpg


isometric-freebies-3.jpg
Nguồn: ui8
 
Back
Bên trên