Tại sao tôi không thể tải lên hình ảnh trên Steam?

Xin chào các bạn. Tôi mới tham gia diễn đàn này, và đây cũng là bài viết đầu tiên của tôi. Tôi đã có một vấn đề. Vấn đề là tôi không thể tải hình ảnh lên Steam. Sau nhiều lần thử, tôi không giải quyết được vấn đề. Bất cứ ai có thể cung cấp bất kỳ đề xuất trong vấn đề này?
 
Vì vậy, sau khi tìm kiếm trên Google, tôi đã tìm thấy giải pháp khắc phục từ bài viết này(
HTML:
https://digicruncher.com/steam-image-failed-to-upload/
). Bây giờ tôi có thể tải lên hình ảnh trên Steam một cách dễ dàng.
 
Back
Bên trên