Tệp INDD là gì? Dùng phần mềm gì để mở?

Định dạng tệp INDD.

new-redesigned-features_1408x792.png

INDD là một phần mở rộng của tệp cho tệp sơ đồ trang được sử dụng bởi Adobe InDesign, cũng có thể được mở bằng Adobe InCopy. INDD viết tắt của INDesign Document. Chứa định dạng, nội dung, kiểu và tệp được liên kết. Được sử dụng để thiết kế và xuất bản để tạo sách, tạp chí, sách mới, tờ rơi, v.v.

Phần mềm: Adobe InDesign.

MIME: application / octet-stream
 
Back
Bên trên