Photoshop sẽ bị lỗi mở file nếu tệp đó chứa ký tự đặc biết: Như là dấu cách

TAH

Founder
Rất nhiều bạn gặp phải trường hợp lỗi khi mở tệp trong Photoshop hoặc mở tệp không lên.

notrightkind.jpg.img.jpg


Giải pháp

Đổi tên tệp và xoá dấu cách hoặc ký tự đặc biệt.
 
Back
Bên trên