Share [PowerPoint/Keynote] 16 mẫu Presentation trình chiếu đẹp mắt

Freebies

Moderator
Gói bài trình bày này, lý tưởng cho các công ty, dự án đầu tư, khởi nghiệp, giải pháp sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác, được giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn. Trình bày trong nhóm này đã thử nghiệm nó ở 120 công ty và hiệu quả của nó là 85,9% so với sự cạnh tranh nhờ vào các nhà phân tích tâm lý học và các nhà tiếp thị. Tạo với gói của chúng tôi trình bày hoàn hảo mà sẽ dẫn bạn đến thành công!

Gói này có tổng giá trị là: 300$ trên CreativeMarket.
U6HRW5X.jpg

Z01PzGy.jpg

tvCXxTx.jpg

XdwEN1A.jpg

ojVhJO6.jpg

2n1ZnfY.jpg

ltYFRCY.jpg

DMvqKkK.jpg

ElsMHzq.jpg

f2YwfA1.jpg

Y8sSQSa.jpg

FiOxDyq.jpg

pxqf6yx.jpg

PfiDDrK.jpg

AHemRKc.jpg

N0OI5Pl.jpg

LTqnqcx.jpg

1aEE0pM.jpg

Tải về:

 
Back
Bên trên