Chia sẻ Nixmat | A Brand Identity Font

CuongVong

Tích cực
Giới thiệu
Nixmat Typeface - những kí tự tối giản và tuyệt vời! Với phong cách khác nhau, nó hoàn hảo chologos, name card, magazine layouts, invitations, headers hoặc thậm chí tác phẩm nghệ thuật có quy mô lớn

y1mp1w1.jpg

Z7xXElP.jpg

oBVxmce.jpg

87NU3ik.jpg

BeQzp54.jpg

cCaFr2H.jpg


Đặc điểm , chi tiết :
  • Nixmat.OTF
  • Nixmat.TTF
  • Help Files

Download

FSHARE

PASS : www.designervn.net
 
Back
Bên trên