Ứng dụng Block thuộc tính Attribute Block cho bản vẽ kỹ thuật Autocad | Nội thất tre trúc Ngọc Dương

Tretrucngocduong

Thành viên
Ứng dụng Block thuộc tính Attribute Block cho bản vẽ kỹ thuật Autocad | Nội thất tre trúc Ngọc Dương
- Bạn sẽ biết sử dụng Block thuộc tính Attribute Block để vẽ khung bản vẽ, các ký hiệu tim trục, cao độ của bản vẽ kiến trúc xây dựng trên phần mềm Autocad.
-----
#autocadtutorials #attributeblock #blockthuoctinh #veautocad #tretrucngocduong
-----
Nội thất tre trúc Ngọc Dương
Website https://thegioimanhrem.net
 
Back
Bên trên