Share [LR/CameraRaw] Preset tông màu cổ

TuanNguyenPT

Photographer
Đây là bộ Preset với tông màu cổ điển, một chút gì đó của quá khứ.

Screen Shot 2018-03-21 at 2.37.18 PM.png

[bimg]https://s3-us-west-2.amazonaws.com/dvlop-media/preset/sample_before/skogafoss/236/c/1024_3_2.jpg|https://s3-us-west-2.amazonaws.com/dvlop-media/preset/sample_after/skogafoss/237/c/1024_3_2.jpg[/bimg]
[bimg]https://s3-us-west-2.amazonaws.com/dvlop-media/preset/sample_before/maasai-mara/238/c/1024_3_2.jpg|https://s3-us-west-2.amazonaws.com/dvlop-media/preset/sample_after/maasai-mara/239/c/1024_3_2.jpg[/bimg]
[bimg]https://s3-us-west-2.amazonaws.com/dvlop-media/preset/sample_before/uluwatu/56/c/1024_3_2.jpg|https://s3-us-west-2.amazonaws.com/dvlop-media/preset/sample_after/uluwatu/57/c/1024_3_2.jpg[/bimg]


Hướng dẩn sử dụng:
Tải về:

 
Back
Bên trên