[Illustrator cơ bản] Bài 31: Cắt nội dung bằng Mask

Tutorial

Moderator
Mask có thể sử dụng để ẩn các phần của đối tượng. Hình dạng cũng có thể trở thành Mask để bạn ẩn đối tượng.


Mask đối tượng
  1. Để áp dụng Mask, hãy chọn hình dạng được sử dụng làm Mask và di chuyển hình dạng đến điểm cần che.
  2. Chọn Object> Clipping Mask> Make. Nội dung được chọn sẽ trở thành Clipping Mask.
Chỉnh sửa mask hoặc đối tượng
  • Để chỉnh sửa mask hoặc đối tượng bị che khuất, chọn vào nhóm Mask đó và nhấp vào nút Edit Clipping Path hoặc nút Edit Contents ở đầu bảng Properties.
Một phương pháp khác để chỉnh sửa nội dung Mask là nhấp đúp vào nhóm clip bằng công cụ Selection để vào chế độ Cách ly (Isolation). Sau đó chọn mask và nội dung riêng biệt.

Nguồn: Adobe​
 

Đính kèm

  • illustrator.jpg
    illustrator.jpg
    30.6 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên