[Illustrator cơ bản] Bài 30: Xoay, phản chiếu và cắt đối tượng

Tutorial

Moderator
Có rất nhiều cách để chuyển đổi đối tượng trong Illustrator, bao gồm lật, xoay, cắt và phản chiếu. Bạn sẽ khám phá các loại biến đổi khác nhau trong bài học này.

Bạn có thể xem thêm các bài học khác tại Seri học Illustrator cơ bản, chúng tôi sẽ luôn cập nhật bài viết mới tại đây.


Lật đối tượng

 • Bạn có thể lật đối tượng đã chọn bằng cách nhấp vào nút Flip Along Vertical Axis hoặc nút Flip Along Horizontal Axis trong bảng Properties, tùy thuộc vào hướng bạn muốn lật vào.
Xoay đối tượng
 1. Xoay đối tượng được chọn bằng cách di chuyển con trỏ Công cụ chọn chỉ từ một góc của hộp giới hạn đối tượng được chọn.
 2. Khi các mũi tên xoay xuất hiện, hãy kéo để xoay. Nhấn phím Shift khi bạn kéo sẽ xoay vòng quay sang 45 độ.
Phản chiếu đối tượng xung quanh một điểm cụ thể
 1. Để phản chiếu đối tượng đã chọn, chọn công cụ Phản chiếu trong bảng Công cụ.
 2. Nhấp vào đối tượng để đặt điểm phản xạ xung quanh.
 3. Kéo để phản chiếu đối tượng. Khi bạn kéo, nhấn phím Tùy chọn và Shift (MacOS) hoặc phím Alt và Shift (Windows) để giới hạn ở 45 độ và sao chép ảnh nghệ thuật.
Tạo một bản sao trong khi phản chiếu
 • Chọn đối tượng giữ phím Option và kéo đối tượng (MacOS) hoặc Alt và kéo đối tượng (Windows) để tạo bản sao.
 • Để lặp lại phép chuyển đổi, chọn Object> Transform> Transform Again.
Cắt đối tượng
 1. Để cắt đối tượng được chọn, nhấn và giữ công cụ Scale trong bảng Tools để chọn công cụ Shear.
 2. Kéo để cắt đối tượng. Khi bạn kéo, nhấn phím Shift để tạo ra nét cắt thẳng.
 

Đính kèm

 • xoay-doi-tuong.jpg
  xoay-doi-tuong.jpg
  112.8 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên