Cheatsheet khái niệm cơ bản trong Typography

KhanhThi

CTV nữ
Đây là một cheatsheet 2 trang bao gồm các khái niệm cơ bản trong Typography, giải thích cho bạn những khái niệm cơ bản trong Typography một cách trực quan và dể hiểu.

Typography-Basics-Cheatsheet-1.png

Tệp PDF bao gồm các phần sau:

  • Letter Anatomy: Tổng quan cơ bản của các thành phần khác nhau của một glyph
  • Special Letters & Symbols: Tìm hiểu để xác định các thay thế, các hình tượng đôi, xen kẽ và các ký tự đặc biệt khác một cách trực quan.
  • Spacing: Tóm tắt trực quan nhanh về sự khác biệt giữa Leading, Kerning và Tracking. (Tìm hiểu kỹ hơn)
  • Baseline: Một sơ đồ để giúp bạn phân biệt giữa X-Height, overhang, ascender height và các thuật ngữ định cỡ khác của glyph liên quan đến đường cơ sở.
  • Các biến thể: Tìm hiểu một số trong nhiều biến thể mà một kiểu chữ có thể bao gồm.
  • Type Classification: Xác định kiểu kiểu lịch sử với danh sách tiện dụng này.
Nguồn: Creativemarket
 
Back
Bên trên