Chọn các đối tượng có thuộc tính tương tự bằng công cụ Magic Wand trong Illustrator

Công cụ Magic Wand cho phép bạn chọn các đối tượng có thuộc tính ngoại hình tương tự.
MagicWand-hero-2x.jpg.img.jpg


  1. Nhấp vào công cụ Magic Wand hoặc nhấn Phím Y.
  2. Bấm vào đối tượng chứa các thuộc tính mà bạn muốn. Tất cả các đối tượng có thuộc tính tương tự đều được chọn.
  3. Nhấp đúp vào công cụ Magic Wand để mở hộp thoại Magic Wand và tùy chỉnh các thuộc tính cần chọn điểm chung, như Fill color, Stroke color, Stroke weight, Opacity hoặc Blending mode.
  4. Để trừ khỏi vùng chọn, nhấn và giữ Alt (Windows) hoặc Option (macOS) và nhấp vào đối tượng chứa các thuộc tính bạn muốn trừ.
 

Tin tuyển dụng

Back
Bên trên