Creative Các mẫu chữ cái Typography đầy sáng tạo

KhangMax

Tích cực
Là một phần của ấn bản thứ tư của 36 Days of Type, Leonardo Betti đã tạo ra kiểu chữ in đầy màu sắc và khéo léo này. Ông đã sử dụng các vật liệu công nghiệp như bê tông, nhựa và kim loại. Mỗi bức thư là một tham chiếu đến thiết kế của 70 và 80. Xem thêm trong thư viện hình ảnh.


leonardo.jpg


leonardo2.jpg


leonardo8.jpg


leonardo9.jpg


leonardo11.jpg


leonardo12.jpg


leonardo14.jpg


leo2.jpg


leo3.jpg


Images Galerie (18)
 • leo4-158x158.jpg
 • leo3-158x158.jpg
 • leo2-158x158.jpg
 • leo-158x158.jpg
 • leonardo14-158x158.jpg
 • leonardo13-158x158.jpg
 • leonardo12-158x158.jpg
 • leonardo11-158x158.jpg
 • leonardo10-158x158.jpg
 • leonardo9-158x158.jpg
 • leonardo8-158x158.jpg
 • leonardo7-158x158.jpg
 • leonardo5-158x158.jpg
 • leonardo4-158x158.jpg
 • leonardo3-158x158.jpg
 • leonardo2-158x158.jpg
 • leonardo-158x158.jpg
 
Back
Bên trên