Share Bộ icon động vật hoang dã

ThuanAnh

Tích cực
Icons Pack của 50 pixel hoàn hảo cao chi tiết các biểu tượng vector trong 5 định dạng
 • Tách tệp AI riêng một cách hợp lý thành các lớp và nhóm
 • Tách tệp tin EPS để sử dụng trong tất cả các phần mềm chỉnh sửa véc tơ
 • Tệp được nhóm lại của Adobe Photoshop PSD
 • Tệp PNG đã được định dạng trong 5 kích cỡ (32px, 64px, 128px, 256px, 512px);
 • Các tệp SVG bị cô lập
 • Adobe Photoshop Brushes, các tệp ABR để sử dụng các biểu tượng này dưới dạng các mẫu và kiểu phẳng
 • Adobe Photoshop Custom Shapes, các tệp tin CSH để chỉnh sửa các nút vector và màu sắc với phong cách chính xác
 • Phông chữ (TTF, WOFF và EOT) để sử dụng làm phông chữ web
2Mkk9vt.jpg

FHbk63R.jpg

rMjFpxy.jpg

bwXyljJ.jpg

jIGNlSM.jpg

ZsgNna1.jpg

I8mCRpD.jpg

UeLQxST.jpg

rFukkvj.jpg

LjPhPgD.jpg50 Icons


 • Flock of birds icon
 • Love birds icon
 • Owl icon
 • Stork icon
 • Flying bird icon
 • Dove icon
 • Sparrow icon
 • Seagull icon
 • Insect icon
 • Dove icon
 • Ant icon
 • Butterfly icon
 • Bird with heart icon
 • Newly hatched chicken icon
 • Rooster - Chicken icon
 • Duck icon
 • Turkey icon
 • Dolphin icon
 • Fish icon
 • Marine fish icon
 • Gold fish icon
 • Fishing icon
 • Dog head icon
 • Dog and cat icon
 • Dog icon
 • Sitting dog icon
 • Cat icon 1
 • Cat icon 2
 • Animal paw icon 1
 • Animal paw icon 2
 • Bone icon
 • Cat dog in circle icon
 • Rabbit icon
 • Sheep icon
 • Sheep icon2
 • Reindeer icon
 • Deer head icon
 • Running deer icon
 • Swamp deer icon
 • Kangaroo icon
 • Cow head icon
 • Cow icon
 • Buffalo icon
 • Horse icon
 • Turtle icon
 • Crocodile icon
 • Elephant icon
 • Pig icon
 • Tiger icon
 • Hedgehog icon
Tải về:

 
Back
Bên trên